Septembrie 2007

 

Alina Elena NICOLESCU – Curriculum Vitae

 

 

TITLU:                                               Inginer Diplomat, Specializarea Chimie.

                                                            Doctorand

 

FUNCTIE:                                          Asistent Cercetare

 

AFILIERE:                                        Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” al

Academiei Române,

Aleea Grigore Ghica Voda, Nr.41A, 700487 Iaşi, România.

e-mail: alina220382@yahoo.com

 

DATE PERSONALE:                       Născută, 22 Martie 1982; Necăsătorită.

 

EDUCATIE:

 

1997 – 2001                                        Bacalaureat,

şi Atestat Profesional: Ajutor Programator,

Grup Scolar Industrial “Octav Onicescu”, Bucureşti.

 

2001 – 2006                                        Inginer Diplomat, Specializarea Chimie, (Şef de Promoţie),

Universitatea “Politehnica” Bucureşti,

Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, Filiera Anglofonă,

Divizia Chimie Industrială.

 

2005                                                    International Summer School on Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy – organizat de Institutul Cultural Român şi Societatea Internaţională de Rezonanţă Magnetică în Medicină, Sinaia, România.

 

2006                                                    International Summer School on MRI and MRS” - organizat de Institutul Cultural Român şi Societatea Internaţională de Rezonanţă Magnetică în Medicină, Poiana Braşov, România.

 

2007                                                    International Summer School on MRI and MRS” - organizat de Institutul Cultural Român şi Societatea Internaţională de Rezonanţă Magnetică în Medicină, Poiana Braşov, România.

 

2007                                                    „MR in Medicine - organizat de Societatea Internaţională de Rezonanţă Magnetică în Medicină, Berlin, Germania.

 

 

LIMBI STRAINE:                            Engleză

 

 

ACTIVITATI:

 

2004 – 2006                                        Operator RMN, IR şi NIR,

Institutul de Chimie Organică al Academiei Române, Bucureşti.

 

2005 – prezent                                    Asistent de Cercetare,

                                                            Manager Service RMN,

                                                            Responsabil Specializare RMN pentru Utilizatorii de spectrometre Bruker,

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” al Academiei Române, Iaşi.

 

MEMBRU IN SOCIETATI PROFESIONALE:

 

2004 – Prezent                                    Membru, Societatea Română de Chimie.

 

2005 – Prezent                                    Membru, Societatea Română de Biofizică Pură şi Aplicată.

 

2006 – Prezent                                    Membru Fondator, Societatea Română de Rezonanţă Magnetică în Medicină.

 

 

DOMENII DE INTERES:

 

Spectroscopie RMN:                          - Secvenţe de Pulsuri pentru atribuţii complete de semnale şi analiză conformaţională.

- Aplicaţii ale spectroscopiei RMN la compuşi organici şi organometalici.

- Aplicaţii biomedicale ale spectroscopiei RMN.

- Aplicaţii ale spectroscopiei RMN în chimia alimentară.

 

Spectroscopie IR şi NIR                    :- Aplicaţii în chimia organică şi organometalică.

 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA:

 

- Operare spectrometre RMN, tipurile BRUKER Avance DRX 400 şi Avance AV 300, Avance III 400.

- Operare spectrometru IR–NIR, tipul BRUKER Vector 33.

- Cunoştinţe în interpretarea spectrelor RMN şi IR.

- Operare computer: Pascal, C++, FoxPro, Word, Excel, Origin, PowerPoint, ChemWin, ISIS Draw, XWin-NMR, TopSpin–NMR, OPUS–IR.

 

 

PROIECTE SI GRANTURI DE CERCETARE:

 

Membră în echipele de cercetare ale următoarelor Proiecte:

 

„Adaptare de secvenţe de pulsuri şi interconectare naţională a laboratoarelor RMN supraconductoare” NMRSTAR (2006-2008), Grant CEEX Ceres Nr. 2-CEX 06-11-41/25.07.2006. Partener. Valoare totală pentru ICMPP Iaşi 340.000 RON,Valoare pt 2006: 42.000 RON. Membră în echipa „Laboratorului de Caracterizare a Polimerilor şi Materialelor Polimerice” Responsabil de Grant Prof. Bogdan C. Simionescu.

 

„Biblioteci combinatoriale utilizate în sinteza unor receptori neutri pentru anioni anorganici de la proiectare la aplicaţii potenţiale” CASIADA (2006-2008), Grant CEEX Relansin Nr. 245/11.09.2006. Partener. Valoare totală pentru CCO 250.000 RON, Valoare pt 2006: 25.000 RON. Membră în echipa „Laboratorului de Biospectroscopie” CCO Bucureşti. Responsabil de Grant Dr. Călin Deleanu (CCO).

 

„Sisteme compozite cromogen-polimerice pentru structuri fotoinduse de suprafaţă şi senzori selectivi” CROMOPOL (2006-2008), Grant CEEX Relansin Nr. 251/4-11.09.2006. Partener. Valoare totală pentru CCO 75.000 RON, Valoare pt 2006: 0 RON. Membră în echipa „Laboratorului de Biospectroscopie” CCO Bucureşti. Responsabil de Grant Dr. Călin Deleanu (CCO).

 

Nanoconjugate ale ciclodextrinelor cu eliberare controlată de principii active anti-HIV şi antimicoticeCICLOMED (2006-2008) Grant 2-CEX-06-11-106 / 25.10.06. Coordonator ICMPP. Membră în echipa „Laboratorului de Chimie Anorganică”. Valoare Totală 1.500.000 RON, Valoare pt 2006: 150.340 RON. Director Proiect Dr. Mariana Pinteală.

 

 

 

LUCRARI PUBLICATE:

 

C. Ciurtin, V. M. Cojocaru, I. M. Miron, F. Preda, M. Milicescu, M. Bojinca, O. Costan, A. Nicolescu, C. Deleanu, E. Kovacs, V. Stoica,

“Correlation between different components of synovial fluid and pathogenesis of rheumatic diseases”,

Rom. J. Intern. Med., 2006, 44 (2), 171 – 181.

 

C. Ciurtin, A. Nicolescu, L.-I. Stefan, E. Kovacs, I. C. P. Smith, C. Deleanu,

“Metabolic profiling of urine by 1H-NMR spectroscopy. A critical assessment of interpreting metabolite concentrations for normal and diabetes groups”,

Rev. Chim. (Bucharest), 2007, 52 (1), 51 – 55.

(ISI IF2005 at publication date 0.278)

 

S.-A. Gârea, H. Iovu, A. Nicolescu, C. Deleanu,

“Thermal polymerization of benzoxazine monomers followed by GPC, FTIR and DETA”,

Polymer Testing, 2007, 26, (2), 162-171.

(ISI IF2005 at publication date 1.390)

 

F. Potmischil, H. Duddeck, A. Nicolescu, C. Deleanu,

“Saturated amine oxides: Part 8. Hydroacridines: Part 27. Effects of N-oxidation and of N-quaternization on the 15N NMR chemical shifts of N-methylpiperidine-derived mon-, bi- and tricycloaliphatic tertiary amines”,

Magn. Reson. Chem., 2007, 45, (3), 231-235.

(ISI IF2005 at publication date 1.553)

 

M. Kulcsar, A. Beleaga, C. Silvestru, A. Nicolescu, C. Deleanu, C. Todasca, A. Silvestru,

Solid state structure and solution behaviour of organoselenium(II) compounds containing 2-{X(CH2CH2)2NCH2}C6H4 groups (X = O, NMe)”,

J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2007, XXX. (DOI: 10.1039/b702629c)

Published on-line. Pages not yet assigned.

(ISI IF2005 at publication date 3.003)

 

 

LUCRARI PREZENTATE:

 

A. Nicolescu, A. Britchi, I.C.P. Smith, C. Deleanu,

“Tissue metabolite profiling by NMR spectroscopy”,

National Conference of Biophysics,

Soc. Română de Biofizică Pură şi Aplicată, Univ. Med. şi Farmacie “Carol Davila”,

Bucuresti 11 – 14 Mai 2007, Book of Abstracts, pp. 75.

 

L. I. Stefan, A. Nicolescu, S. Popa, M. Mota, E. Kovacs, C. Deleanu,

“Biochemical comparison of urinary changes in type I diabetes mellitus using

Nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-NMR)”,

National Conference of Biophysics,

Soc. Română de Biofizică Pură şi Aplicată, Univ. Med. şi Farmacie “Carol Davila”,

Bucuresti 11 – 14 Mai 2007, Book of Abstracts, pp. 75.

 

L. I. Stefan, A. Nicolescu, S. Popa, M. Moţa, E. Kovacs, C. Deleanu,

Profil metabolic în diabetul zaharat tip I folosind spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară (1H-RMN)”,

Al 5-lea Congres Naţional al Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice,

Craiova, 15 – 18 Noiembrie 2006, Volum Rezumate, pp. 150 – 151.

 

C. Edu, M. Colta, A. Aricu, A. Nicolescu, C. Deleanu, P. F. Vlad,

“Synthesis of 12-acetoxy-13-bromo-11-homodrim-8-ene-7-one from sclareolide”,

A 29-a Conferinta Nationala de Chimie,

Centrul de Cercetări Oltchim Rm. Vâlcea, Academia Romana si Societatea de Chimie,

Căciulata, 4 - 6 Octombrie 2006, Volum Rezumate, pp. 104, ISBN 10 973-750-049-0.

 

A. Dascaliuc, A. Ciocarlan, V. Abramov, T. Calugaru, A. Nicolescu, O. Costan, C. Deleanu,

“Synthesis of some drimanes by Norrish type II reaction”,

A 29-a Conferinta Nationala de Chimie,

Centrul de Cercetări Oltchim Rm. Vâlcea, Academia Romana si Societatea de Chimie,

Căciulata, 4 - 6 Octombrie 2006, Volum Rezumate, pp. 71, ISBN 10 973-750-049-0.

 

A. Ciocarlan, G. Mironov, M. Colta, A. Aracu, C. Edu, A. Nicolescu, O. Costan, S. Udrea, C. Deleanu, A. de Groot, P. F. Vlad,

“Synthesis of some drimanes by Norrish type II reaction”,

A 29-a Conferinta Nationala de Chimie,

Centrul de Cercetări Oltchim Rm. Vâlcea, Academia Romana si Societatea de Chimie,

Căciulata, 4 - 6 Octombrie 2006, Volum Rezumate, pp. 69, ISBN 10 973-750-049-0.

 

A. Ciocarlan, M. Colta, C. Edu, A. Nicolescu, O. Costan, S. Udrea, C. Deleanu, A. de Groot, P. F. Vlad,

“Synthesis of some drimanes from larixol”,

A 29-a Conferinta Nationala de Chimie,

Centrul de Cercetări Oltchim Rm. Vâlcea, Academia Romana si Societatea de Chimie,

Căciulata, 4 - 6 Octombrie 2006, Volum Rezumate, pp. 55, ISBN 10 973-750-049-0.

 

A. Nicolescu, F. Potmischil, H. Duddeck, D. Magiera, C. Deleanu,

Effects of N-oxidation on the 15N NMR chemical shifts in several N-methylpiperidine-derived mono-, bi-, and tricycloaliphatic tertiary amines”,

The European Magnetic Resonance Conference (EUROMAR),

York, Marea Britanie, 16-21 iulie 2006. Abstract Book, pp. 118.

 

C. Deleanu, A. Nicolescu, O. Costan, L. I. Stefan, C. Ciurtin, E. Kovacs, I. C. P. Smith,

1H-NMR Spectroscopy in the Study of Diabetes”,

Zilele Academice Iesene, Simpozionul „Progrese in stiinta compusilor organici si macromoleculari”, editia a XIX-a,

Iasi, Romania, 6 – 8 octombrie 2005. Volum Rezumate, pp. 13.

 

C. Deleanu, A. Nicolescu, A Hîrtopeanu, O. Costan, I. C. P. Smith, U. Eichhoff, M. Spraul,

“High Resolution NMR in Bodyfluids”, Invited Lecture,

Academy of Sciences of the Republic of Moldova, Chişinău, 14 December 2005.

 

C. Ciurtin, A. Nicolescu, O. Costan, L. I. Stefan, V. Stoica, E. Kovacs, C. Deleanu, I. C. P. Smith, “1H-NMR urine analysis of type II diabetes”,

International Autumn School: “Modern Biophysical Techniques for Human Health - From Physics to Medicine”,

Organizată de Societatea Română de Biofizică Pură şi Aplicată, Institutul Cultural Român şi Societatea Internaţională de Bioelectrochimie,

Braşov, România, 3 – 8 octombrie 2005. Book of Abstracts, pp. 31.

 

L. I. Stefan, A. Nicolescu, O. Costan, E. Kovacs, C. Deleanu,

Measurement of organic compounds in cerebrospinal fluid using proton magnetic resonance spectroscopy”,

International Autumn School: “Modern Biophysical Techniques for Human Health - From Physics to Medicine”,

Organizată de Societatea Română de Biofizică Pură şi Aplicată, Institutul Cultural Român şi Societatea Internaţională de Bioelectrochimie,

Braşov, România, 3 – 8 octombrie 2005. Book of Abstracts, pp. 50.

 

C. Ciurtin, A. Nicolescu, O. Costan, L. I. Stefan, V. Stoica, E. Kovacs, C. Deleanu, I. C. P. Smith,

“A critical assessment of the information provided by 1H – NMR spectroscopy in diabetic urine analysis”,

15th IUPAB and 5th EBSA International Biophysics Congress,

Montpellier, Franta, 27 august – 1 septembrie, 2005.

Eur. Biophys. J., 2005, 34 (6), 74.

 

A. Nicolescu, “Chimia coordinativă a unor liganzi activ biologic”,

Sesiunea Anuală de Comunicări Stiinţifice Studenţesti,

Universitatea “Politehnica”, Bucureşti, România, 2002. Premiu Special.

 

Concursul Profesional de Chimie Analitică “PETRU SPACU”,

Facultatea de Chimie Industrială, Catedra de Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală, Universitatea “Politehnica”, Bucureşti, România, 27 aprilie 2002. Menţiune